Kalendáre zaradené do kolekcie
Najkrajšie kalendáre Slovenska 2007

Obrazové predlohy je možné šíriť iba za účelom propagácie podujatia Najkrajšie kalendáre Slovenska alebo jednotlivých kalendárov. Komerčné použitie je možné iba s povolením majiteľov copyrightu.

A1 – Firemné domáce predlohy
1. miesto: PRO, s.r.o – Ľubo Špirko: KVETY
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska – Cesta Svetla

A3 – Voľne predajné domáce predlohy
REDA – Čaro Slovenska

A6 – Mestá
1. miesto: Mesto Piešťany – Piešťany, Historické litografie
2. miesto: Mesto Malacky – Dobré mesto pre život

A6 – Obce
2. miesto: Obec Bernolákovo – Obec Bernolákovo

C9 – autorské
2. miesto: Filip Kulisev – Amazing planet
3. miesto: Ľubomír Schmida – AFIAP – Nebo a zem
Ľubomír Karaman – Stropkov a okolie
Ľubomír Schmida – AFIAP – Krajina farieb

 


2017/25. ročník
výsledky súťaže

2017/25. ročník
výsledky súťaže


2016/24. ročník
výsledky súťaže


2015/23. ročník
výsledky súťaže

2012/22. ročník
výsledky súťažemediálne info

2012/21. ročník
výsledky súťažemediálne info


2012/20. ročník
výsledky súťažemediálne info

www.najkrajsieknihy.sk | www.kfp.host.sk | www.fotoforum.sk