Fotogaléria kalendárov
Najkrajšie kalendáre Slovenska 2009

Obrazové predlohy je možné šíriť iba za účelom propagácie podujatia Najkrajšie kalendáre Slovenska alebo jednotlivých kalendárov. Komerčné použitie je možné iba s povolením majiteľov copyrightu.

A. NÁSTENNÉ VIACLISTOVÉ
A.1. FIREMNÉ FOTOGRAFICKÉ

1. Ateliér EDO, s.r.o., Víno Masaryk
2. Siemens Enterprise Communications, a.s., Otvorené horizonty
3. Generálne riaditeľstvo ŽSR, Krásy železnice očami krás Slovenska

Ocenenie Klubu fotopublicistov:
ENTERPRISE, spol. s.r.o, GAMO CALENDARIUM NATURA NATURANS


Klub fotopublicistov SSN udeľuje kalendáru Just Birds a jeho autorovi Miroslavovi Zumríkovi mimoriadne ocenenie za ukážkové zobrazenie fotografií zvierat vo voľnej prírode. Ale aj za celoživotný prínos slovenskej fotografii v oblasti kalendárovej a knižnej produkcie.

A.2. FIREMNÉ REPRODUKCIE UMELECKÝCH DIEL
Colspedia s.r.o, Ilustrovaný svet Mariána Čapku 2009 ex-equo

A.3. AUTORSKÉ
1. Jozef Čvikota COALA, „4 elementy“
2. QEX, a.s., Janko Alexy
3. Filip Kulisev - Amazing Planet, Amazing Planet

Mimoriadne ocenenie za originálny polygrafický prístup k spracovaniu diela:
Jozef Čvikota-coala, „4 elementy“

Zvláštne ocenenie poroty za výber témy a jej humanistické stvárnenie:
Martin Baláž, Domov Olichov


A.4. REGIÓNY
1. Základná umelecká škola Svit, Naše Slniečka
2. Prešovský samosprávny kraj, Renesančný kaštieľ v Humennom
3. Banskobystrický samosprávny kraj, Premeny

A.5. MESTÁ
1. Mesto Piešťany, Keď fotografia bola vzácnosťou…
2. Mesto Trnava, Čarovná Trnava
3. Mesto Dubnica nad Váhom, Deti mestu

A.6. OBCE
1. Obec Bernolákovo, Obec Bernolákovo
2. Mestská časť Košice-Krásna, Krásna
3. Obec Muráň, Muráň

A.7. VOĽNE PREDAJNÉ FOTOGRAFICKÉ
1. HELMA 365 s.r.o., Tatry
2. PRESCO GROUP SLOVAKIA s.r.o., RUM & CHOCO
3. SPEKTRUM GRAFIK, a.s., Banská Bystrica

A.8. VOĽNE PREDAJNÉ REPRODUKCIE UMELECKÝCH DIEL
1. SPEKTRUM GRAFIK, a.s., Vincent Van Gogh
2. PRESCO GROUP SLOVAKIA s.r.o., ALFONS MUCHA
3. PRESCO GROUP SLOVAKIA s.r.o., KRTEČEK

B.9. NÁSTENNÉ JEDNOLISTOVÉ PLAGÁTY
1. Regionálna rozvojová agentúra Kysuce, Drotársky kalendár pre šťastie
2. GUPRESS, s.r.o., Písomné klenoty slovenských dejín
3. Obecný úrad Oravský Podzámok, Obecný kalendár

C. STOLOVÉ
C.10. MESTÁ, OBCE, FIRMY
1. Mesto Piešťany, Keď fotografia bola vzácnosťou…
2. Generálne riaditeľstvo ŽSR, Železnice Slovenskej republiky
3. Mesto Dolný Kubín, Dolný Kubín včera a dnes II.

C.11. VOĽNE PREDAJNÉ
Filip Kulisev - Amazing Planet, Amazing Planet 2009 ex - equo

D.12. INÉ
1. Mesto Nitra, Nitra
2. Mesto Levice, Levice
3. Mesto Nitra, Nitra

Osobitné ocenenie za kolekciu : Výtvarná agentúra A1, Diáre 2009.

Nominované kalendáre:

Slovenská legálna metrológia, n.o., Aj malé detaily znamenajú veľký rozdiel 2009

Mgr. Ing. Roland Lipták-Xenia, Vysoké Tatry 2009

Lubomír Schmida, Živly zeme 2009

Mesto Brezová pod Bradlom, Milan Rastislav Štefánik 1919-2009

Mesto Rožňava, Kúzlo Rožňavy 2009

Obec Čečejovce, Čečejovce-Csécs 2009

Obec Veľké Leváre, Veľké Leváre 2009

Regionálne združenie obcí Stredné Ponitrie, Regionálne združenie obcí Stredné Ponitrie 2009

 

 


2017/25. ročník
výsledky súťaže

2017/25. ročník
výsledky súťaže


2016/24. ročník
výsledky súťaže


2015/23. ročník
výsledky súťaže

2012/22. ročník
výsledky súťažemediálne info

2012/21. ročník
výsledky súťažemediálne info


2012/20. ročník
výsledky súťažemediálne info

www.najkrajsieknihy.sk | www.kfp.host.sk | www.fotoforum.sk