NAJKRAJŠIE KALENDÁRE SLOVENSKA 2007

tlačová správa

Včera v Banskej Bystrici zasadala porota celoštátnej súťaži Slovenskej kalendárovej tvorby na rok 2007. Prestížna súťaž, Najkrajšie kalendáre Slovenska, jediná svojho druhu, vstúpila už do svojho jubilejného 15. ročníka a to rekordnou účasťou vystavovateľov ale aj exponátov. Porota, zložená z odborníkov z oblasti polygrafie, výtvarného umenia, historikov a fotografov hodnotila celkom 56 nástenných, stolových, plagátových a iných kalendárov od 41 vydavateľov. V tomto ročníku stúpol najmä počet kalendárov, ktoré vydali slovenské mestá a obce pre svojich občanov. Ešte viac teší, že sa zvýšila ich kvalita. Porota sa preto rozhodla osobitne hodnotiť, kalendáre, ktoré vydali mestské úrady a osobitne kalendáre , ktoré vydali obecné úrady. Počet kategórií v ktorých v tomto roku súťažili slovenské kalendáre sa takto zvýšili na 12.

Celoslovenskú súťaž už tradične vyhlasuje Klub fotopublicistov, ktorý so ŠVK Banská Bystrica a ďalšími kultúrnymi inštitúciami menoval, výkonný orgán, Prezídium Slovenskej kalendárovej tvorby. Partnerom súťaže v tomto roku je Únia miest a obcí Slovenska a ďalšie inštitúcie. Súťaž mediálne podporujú Slovenský rozhlas – Rádio Regina, Obecné noviny, Redakcia Papier a polygrafia, ABC reklama a ďalšie médiá.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov a otvorenie výstavy v ktorej sa predstaví kolekcia Najkrajšie kalendáre Slovenska 2007 sa uskutoční 8. marca v ŠVK Banská Bystrica Výsledky budú na www.najkalendar.sk


 


2017/25. ročník
výsledky súťaže

2017/25. ročník
výsledky súťaže


2016/24. ročník
výsledky súťaže


2015/23. ročník
výsledky súťaže

2012/22. ročník
výsledky súťažemediálne info

2012/21. ročník
výsledky súťažemediálne info


2012/20. ročník
výsledky súťažemediálne info

www.najkrajsieknihy.sk | www.kfp.host.sk | www.fotoforum.sk