Tlačové správy

V Banskej Bystrici ocenili kalendáre a knihy
Tlačová správa 16.04.2008

V Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici vyhodnotili 12. marca dve celoštátne súťaže Najkrajšie kalendáre Slovenska za rok 2008 a Najkrajšie propagačné materiály o Slovensku za rok 2007. Organizuje ich tradične Klub fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov v spolupráci z Úniou miest Slovenska, Zväzom polygrafie Slovenska a MKV Bibliotéka.
Mediálne ich podporujú Rádio Slovensko, Rádio Regina a Obecné noviny, ABC reklama a Papier a polygrafia. Reklamnými partnermi boli agentúra Balans a tlačiareň Dali.
V tomto roku súťažilo 89 vydavateľov kníh, propagačných materiálov a kalendárov. Odborná porota bodnitla celkom 144 exponátov.
Na slávnostnom vyhlásení výsledkov ocenili 43 kalendárov 11 kníh 8 iných propagačných materiálov.
Výstava ocenených exponátov v ŠVK Banská Bystrica potrvá do 4. apríla potom dve kolekcie kalendárov a ďalšie dva súbory propagačných materiálov budú putovať po vybraných slovenských mestách a na záver si ich budú môcť prehliadnuť návštevníci najvýznamnejšieho, stredoeurópskeho, medzinárodného knižného veľtrhu Biblioteka v Bratislave v dňoch 06. – 09.11. 2008

Najkrajšie kalendáre a knihy o Slovensku
Tlačová správa 18.03.2008

Prestížna súťaž, Najkrajšie kalendáre Slovenska, jediná svojho druhu, vstúpila už
do svojho jubilejného 16. ročníka a to rekordnou účasťou vystavovateľov ale aj exponátov.
V tomto roku organizátori obohatili súťaž kalendárov aj o knihy a iné propagačné materiály o Slovensku. Do uzávierky prihlášok organizátori zaregistrovali celkom 88 nástenných, stolových, plagátových a iných kalendárov od 59 vydavateľov, ktoré súťažia v 17 kategóriách. Najviac kalendárov poslali do celoslovenskej súťaže mestské a obecné úrady. Silne boli obsadené aj kategórie firemných a autorských kalendárov.
Do úplne novej súťaže Najkrajšie propagačné materiály o Slovensku za rok 2007 prihlásili vystavovatelia celkom 57 exponátov.

Najkrajšie kalendáre a knihy o Slovensku
Tlačová správa 18.03.2008

Prestížna súťaž, Najkrajšie kalendáre Slovenska, jediná svojho druhu, vstúpila už do svojho jubilejného 16. ročníka a to rekordnou účasťou vystavovateľov ale aj exponátov.
V tomto roku organizátori obohatili súťaž kalendárov aj o knihy a iné propagačné materiály o Slovensku. Do uzávierky prihlášok organizátori zaregistrovali celkom 88 nástenných, stolových, plagátových a iných kalendárov od 59 vydavateľov, ktoré súťažia v 17 kategóriách. Najviac kalendárov poslali do celoslovenskej súťaže mestské a obecné úrady. Silne boli obsadené aj kategórie firemných a autorských kalendárov.
Do úplne novej súťaže Najkrajšie propagačné materiály o Slovensku za rok 2007 prihlásili vystavovatelia celkom 57 exponátov. Najpočetnejšie boli opäť zastúpené mestá, samosprávne kraje a obce. Vo výstavnej kolekcii sa budú prezentovať obrazové publikácie, monografie, prospekty, pexesá, puzzle, skladačky, pohľadnice, ale aj CD a DVD. Medzi najkrajšie exponáty patria knihy, ktoré poslali mestské úrady z Bojníc, Liptovského Mikuláša, Lučenca, Malaciek, Tisovca, Šale, Vysokých Tatier a obecné úrady z Čane, Čečejoviec, Hanisky a Velčíc. Zo samosprávnych krajov sa svojimi propagačnými aktivitami pochválili Banskobystrický, Bratislavský, Prešovský, Trnavský a Žilinský kraj. Porota zložená z polygrafov, fotografov, grafikov a iných odborníkov nemala ľahkú úlohu aby z vyrovnanej kolekcie ocenili tie najkrajšie diela.
Celoslovenskú súťaž už tradične vyhlasuje Klub fotopublicistov s ŠVK Banská Bystrica a ďalšími kultúrnymi inštitúciami. Partnerom súťaže aj v tomto roku je Únia miest a obcí Slovenska. Súťaž mediálne podporujú Obecné noviny, Redakcia Papier a polygrafia, a ďalšie médiá. Reklamnými partnermi sú agentúra Balans, ABC reklama a tlačiareň Dali.
Slávnostné vyhlásenie výsledkov a otvorenie výstavy v ktorej sa predstavila kolekcia Najkrajšie kalendáre Slovenska 2008 spolu s exponátmi novej súťaže Najkrajšie publikácie o Slovensku, sa uskutočnila 12. marca v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici.
Výsledky sú zverejnené na www.najkalendar.sk
Z Banskej Bystrice budú v priebehu celého roka vystavené kolekcie putovať po slovenských mestách (Poprad, Levice, Liptovský Mikuláš, Košice, Bardejov, Senec, Stará Ľubovňa, Humenné, Tisovec). Na záver budú najkrajšie knihy o Slovensku a kalendáre prezentované
v Bratislave. Široká verejnosť sa môže oboznámiť s týmito jedinečnými dielami, aj na jednom z najväčších a najobľúbenejších medzinárodných knižných veľtrhov, na Biblioteke 2008, ktorá sa na jeseň uskutoční v areáli Incheby.

zdroj: KFP

V Banskej Bystrici ocenili kalendáre a knihy
Tlačová správa 13.03.2008

V Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici vyhodnotili včera dve celoštátne súťaže Najkrajšie kalendáre Slovenska za rok 2008 a Najkrajšie propagačné materiály o Slovensku za rok 2007. Organizuje ich tradične Klub fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov v spolupráci z Úniou miest Slovenska, Zväzom fotografie Slovenska a MKV Bibliotéka.
Mediálne ich podporujú Rádio Slovensko, Rádio Regina a Obecné noviny, ABC reklama a Papier a polygrafia. Reklamnými partnermi boli agentúra Balans a tlačiareň Dali.
V tomto roku súťažilo 89 vydavateľov kníh, propagačných materiálov a kalendárov. Odborná porota bodnitla celkom 144 exponátov.
Na slávnostnom vyhlásení výsledkov ocenili 43 kalendárov 11 kníh 8 iných propagačných materiálov.
Výstava ocenených exponátov v ŠVK Banská Bystrica potrvá do 4. apríla potom dve kolekcie kalendárov a ďalšie dva súbory propagačných materiálov budú putovať po vybraných slovenských mestách a na záver si ich budú môcť prehliadnuť návštevníci najvýznamnejšieho, stredoeurópskeho, medzinárodného knižného veľtrhu Biblioteka v Bratislave v dňoch 06. – 09.11. 2008

Najkrajšie knihy o Slovensku za rok 2007
Tlačová správa 05.03.2008

V Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici vyhodnotili – 1. ročník súťaže fotografických, obrazových kníh a iných propagačných materiálov o Slovensku, ktoré boli vydané v roku 2007.
Hoci sa takáto súťaž uskutočnila po prvýkrát stretla sa s riaznivým ohlasom. Až 57 rôznych polygrafických materiálov zadelili organizátori do 5 hlavných kategórií.
Odborná porota zložená z grafikov, fotografov, publicistov, polygrafov a expertov v kulturológii mala najviac práce udeliť cenenia pri knihách, kde sa stretli obrazové publikáie a monografie. V súťaži kniha o obci zviťazila publikácia Nový Tekov. V knihách mestách bola najväčšia konkurencia. Z 8 prihlásených publikácií nakoniec porota ocenila tri knihy, ktoré vydali mestské úrady Bojnice, Liptovský Mikuláš a Malacky. V súťaži regiónov bola za najkrajšiu vyhlásená kniha - Žilinský samosprávny kraj. V zápolení firiem, ktoré vytvorili knihy o Slovensku boli úspešné Lesy SR s titulom Lesy a ľudia.
Poslednou kategóriou bola kniha o Slovenskej republike. Ocenenie Najkrajšia kniha o Slovensku za rok 2007 dostala ojedinelá, reprezentačná, obrazová publikácia – Nad Slovenskom. Už jej názov prezrádza, že autori diela, renomovaní, slovenskí fotografi Vladimír Bárta a Vladimír Barta vytvorili knihu výlučne zo svojich leteckých fotografií. Je to rozsiahle, unikátne dielo, ktoré v novodobej histórii Slovenskej republiky bolo vydané prvýkrát.
Výsledky budú, po slávnostnej vernisáži, zverejnené na www.najkalendar.sk
Z Banskej Bystrice budú v priebehu celého roka vystavené kolekcie putovať po slovenských mestách (Poprad, Levice, Liptovský Mikuláš, Košice, Bardejov, Senec, Stará Ľubovňa, Humenné, Tisovec). Na záver budú najkrajšie knihy o Slovensku a kalendáre vystavené
v Bratislave. Široká verejnosť sa môže oboznámiť s týmito jedinečnými dielami aj na jednom z najväčších a najobľúbenejších medzinárodných knižných veľtrhov, na Biblioteke 2008, ktorá sa na jeseň uskutoční v areáli bratislavskej Incheby.

(číž)

Najkrajšie propagačné materiály o Slovensku za rok 2007

Úplne nová súťaž kníh a iných propagačných materiálov, hoci bez tradícií, sa už vo svojom prvom ročníku stretla so značným záujmom vystavovateľov. Do uzávierky prišlo 57 exponátov od 30 vystavovateľov.Tento záujem prekvapil organizátorov ale zároveň priniesol nemálo starostí odbornej porote, ktorá zvyknutá na hodnotenie kalendárov mala s klasifikáciou publikácií, prekvapujúco, dosť starostí. Bolo to najmä tým, že vystavovatelia poslali do súťaže rôznorodé materiály, ktoré boli často aj v rôznej kvalite. V dôsledku toho porodcovia využili svoje práva neudeliť ocenenia v každej kategórii a niektoré kategórie aj zlúžili. V kategóriách knihy bola situácia transparentnejšia s výnimkou publikácií o obciach kde sa vedľa seba stretli monografické diela s typickou obrazovou knihou. Najkvalitnejšou kategóriou boli knihy o mestách, kde sa porota musela rozhodnúť pre ocenenie troch diel z 8 vyrovnaných, nominovaných publikácií.
Aj keď prvý ročník súťaže si do vienka priniesol, tzv. detské nemoci je predpoklad, že podujatie bude prínosom lebo podobné hodnotenie obrazových kníh a propagačných materiálov o Slovensku doteraz chýbalo.
Na odporúčanie poroty sa bude súťaž v budúcnosti ešte viac orientovať na cestovný ruch a prezentáciu prírodných a historických pamätihodností Slovenska a jeho územných celkov, teda regiónov, miest a obcí.

Dr. Milan Šoka
predseda poroty

Najkrajšie kalendáre Slovenska za rok 2008

Prestížna súťaž, Najkrajšie kalendáre Slovenska, jediná svojho druhu, vstúpila už do svojho jubilejného 16. ročníka a to rekordnou účasťou vystavovateľov ale aj exponátov.
V tomto roku organizátori obohatili súťaž kalendárov aj o knihy a iné propagačné materiály o Slovensku. Do uzávierky prihlášok organizátori zaregistrovali celkom 84 nástenných, stolových, plagátových a iných kalendárov od 61 vydavateľov, ktoré súťažia v 17 kategóriách. Najviac kalendárov poslali do celoslovenskej súťaže mestské a obecné úrady. Silne boli obsadené aj kategórie firemných a autorských kalendárov.
Celoslovenskú súťaž už tradične vyhlasuje Klub fotopublicistov a ŠVK Banská Bystrica s ďalšími kultúrnymi inštitúciami. Partnerom súťaže aj v tomto roku je Únia miest Slovenska. Súťaž mediálne podporujú Obecné noviny, Redakcia Papier a polygrafia a Rádio Regina. Reklamnými partnermi sú Vydavateľstvo AB ART press, agentúra Balans, ABC reklama, tlačiareň Dali a Zväz polygrafie Slovenska.
Slávnostné vyhlásenie výsledkov a otvorenie výstavy v ktorej sa predstaví kolekcia Najkrajšie kalendáre Slovenska 2008 spolu s exponátmi novej súťaže Najkrajšie publikácie o Slovensku, sa uskutoční 12. marca o 15:30 hod. v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici.
Výsledky budú, po slávnostnej vernisáži, zverejnené na www.najkalendar.sk
Z Banskej Bystrice budú v priebehu celého roka vystavené kolekcie putovať po slovenských mestách (Poprad, Levice, Liptovský Mikuláš, Košice, Bardejov, Senec, Stará Ľubovňa, Humenné, Tisovec). Na záver budú najkrajšie knihy o Slovensku a kalendáre vystavené
v Bratislave. Široká verejnosť sa môže oboznámiť s týmito jedinečnými dielami aj na jednom z najväčších a najobľúbenejších medzinárodných knižných veľtrhov, na Biblioteke 2008, ktorá sa na jeseň uskutoční v areáli bratislavskej Incheby.

 


 


2017/25. ročník
výsledky súťaže

2017/25. ročník
výsledky súťaže


2016/24. ročník
výsledky súťaže


2015/23. ročník
výsledky súťaže

2012/22. ročník
výsledky súťažemediálne info

2012/21. ročník
výsledky súťažemediálne info


2012/20. ročník
výsledky súťažemediálne info

www.najkrajsieknihy.sk | www.kfp.host.sk | www.fotoforum.sk