Tlačové správy

Najkrajšie kalendáre a knihy o Slovensku
Tlačová správa 18.03.2009

Prestížna súťaž, Najkrajšie kalendáre Slovenska, jediná svojho druhu, vstúpila už do svojho jubilejného 17. ročníka a to početnou účasťou vystavovateľov, ale aj exponátov.
Do uzávierky prihlášok organizátori zaregistrovali celkom 65 nástenných, stolových, plagátových a iných kalendárov od 54 vydavateľov, ktoré súťažia v 12 kategóriách. Najviac kalendárov poslali do celoslovenskej súťaže mestské a obecné úrady. Silne boli obsadené aj kategórie firemných a autorských kalendárov.
Slávnostné vyhlásenie výsledkov a otvorenie výstavy 17.ročníka Najkrajšie kalendáre Slovenska sa uskutoční 12. marca v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici. Pri tejto príležitosti vyhodnotia aj ďalšiu súťaž 2. ročník Najkrajších kníh a propagačných materiálov o Slovensku. 14 najkrajších kníh a 11 propagačných materiálov o mestách, obciach a regiónoch Slovenska tiež predstavia širokej verejnosti.

V Banskej Bystrici ocenili kalendáre a knihy
Tlačová správa 12.03.2009

V Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici vyhodnotia 12. marca dve celoštátne súťaže Najkrajšie kalendáre Slovenska za rok 2009 a Najkrajšie propagačné materiály o Slovensku za rok 2008. Organizuje ich tradične Klub fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov v spolupráci z Úniou miest Slovenska, Zväzom polygrafie na Slovensku.
Mediálne ich podporujú Rádio Slovensko, Rádio Regina a Obecné noviny, Papier a polygrafia, Televízna spoločnosť BBSK a.s. Papiernicky info-inzert, Slovenská televízia - Televízne štúdio Banská Bystrica a televízia TV – 13.
Reklamnými partnermi boli agentúra Balans a tlačiareň Dali.
V tomto roku sa do obidvoch súťaží prihlásilo 83 vydavateľov kníh, propagačných materiálov a kalendárov. Odborná porota hodnotila celkom 108 exponátov.
Na slávnostnom vyhlásení výsledkov ocenili 36 kalendárov, 14 kníh, 11 iných propagačných materiálov.
Výstava ocenených exponátov v ŠVK Banská Bystrica potrvá do 4. apríla potom dve kolekcie kalendárov a ďalšie dva súbory propagačných materiálov budú putovať počas celého roku vybraných slovenských mestách.

Tlačová správa 11.02.2009

Dnes zasadajú poroty dvoch celoslovenských prestížnych súťaží 17. ročníka Najkrajších kalendárov Slovenska na rok 2009 a 2. ročníka Najkrajších kníh a propagačných materiálov o Slovensku. Podujatia organizujú Klub fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov a Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici.
9 členná porota zložená z grafikov, fotografov, vybraných umelcov, tlačiarov a iných odborníkov budú hodnotiť 65 kalendárov, nástenných, plagátových, stolových od 54 vydavateľov.
V druhej súťaži budú porotcovia posudzovať najkrajšie, obrazové a obrazovo-textové knihy a propagačné materiály o Slovensku, jeho regiónoch, mestách a obciach. V tejto súťaži ich čaká hodnotenie 43 publikácií od 29 autorov a vydavateľov.

 

 

 

 


2017/25. ročník
výsledky súťaže

2017/25. ročník
výsledky súťaže


2016/24. ročník
výsledky súťaže


2015/23. ročník
výsledky súťaže

2012/22. ročník
výsledky súťažemediálne info

2012/21. ročník
výsledky súťažemediálne info


2012/20. ročník
výsledky súťažemediálne info

www.najkrajsieknihy.sk | www.kfp.host.sk | www.fotoforum.sk