Tlačové správy

Najkrajšie kalendáre Slovenska
Tlačová správa pre tlačené a elektronické médiá – 23.03.2010

Dnes popoludní v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici vyhlásia výsledky prestížnej súťaže slovenskej, kalendárovej tvorby a otvoria výstavu. Celoštátna súťaž Najkrajšie kalendáre Slovenska vstúpila v tomto roku už do svojho 18. ročníka. Je jedinou súťažou, jediným meradlom úrovne slovenskej, kalendárovej tvorby.

Každý tvorca kalendárov, či je to vydavateľstvo, reklamná agentúra, alebo tlačiareň, sa snaží zúčastniť sa a bodovať v tejto prestížnej súťaži. Podujatie Najkrajšie kalendáre Slovenska je teda akýmsi barometrom na slovenskom kalendárovom trhu. Najúspešnejším vydavateľom kalendárov v súťaži sa stala česko-slovenská spoločnosť PRESCO GROUP SLOVAKIA, ktorá získala v súťaži jedno prvé miesto a dve druhé miesta. V jej tesnom závese je piešťanská firma MiniM, ktorá je dcérskou spoločnosťou vydavateľstva Helma. Do popredia medzi elitu vydavateľstiev kalendárov sa dostal aj ambiciózny, šaliansky, fotograf a vydavateľ, Igor Boháč. V tomto roku prihlásil do súťaže 4 výborné diela v kategórii autorských a jedno v kategórii mestá Slovenska. V takejto zostave jeho kalendáre nemohli obísť bez ocenenia. Tradičnú výbornú úroveň majú aj diela fotografa Filipa Kuliševa, ktorý aj tentoraz bodoval. Lahôtkou pre porotu bol kalendár Jozefa Čvikotu, Plynutie Času, ktorý si vyslúžil mimoriadne ocenenie za netradičné technologické spracovanie. Ďalšie mimoriadne ocenenie za kreativitu získal jedinečný kalendár z banskobystrickej reklamnej agentúry ENTERPRISE.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov a otvorenie výstavy sa uskutoční dnes popoludní o 15:30 hod. v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici. Výsledky sú uverejnené na www.najkalendar.sk

Klub fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov

 

Najkrajšie kalendáre a knihy o Slovensku
Tlačová správa 22.03.2010

Zajtra vyhlásia výsledky najkrajších, kníh, kalendárov a propagačných materiálov o Slovensku. Prestížna súťaž, Najkrajšie kalendáre Slovenska, jediná svojho druhu, vstúpila už do svojho jubilejného 18. ročníka. V tomto roku organizátori tiež obohatili súťaž kalendárov aj o knihy a iné propagačné materiály o Slovensku. Vydavateľstvá, tlačiarne, autori, reklamné agentúry a iní tvorcovia nominovali celkom 53 nástenných, stolových, plagátových a iných kalendárov od 43 vydavateľov, ktoré súťažia v 10 kategóriách. Najviac kalendárov poslali do celoslovenskej súťaže mestské a obecné úrady. Silne boli obsadené aj kategórie firemných a autorských kalendárov.

Do súťaže Najkrajšie knihy a propagačné materiály o Slovensku za rok 2009 nominovali tvorcovia celkom 23 exponátov. Najpočetnejšie boli opäť zastúpené mestá, samosprávne kraje a obce. Vo výstavnej kolekcii sa budú prezentovať obrazové publikácie, monografie, prospekty, skladačky. Medzi najkrajšie exponáty patria knihy, ktoré poslali mestské úrady zo Svätého Jura, Nitry, Rožňavy, Svitu a obecné úrady. Zo samosprávnych krajov sa svojimi propagačnými aktivitami pochválil Prešovský kraj. Porota zložená z polygrafov, fotografov, grafikov a iných odborníkov nemala ľahkú úlohu aby z vyrovnanej kolekcie ocenila tie najkrajšie diela.

Celoslovenskú súťaž už tradične vyhlasuje Klub fotopublicistov so Štátnou vedeckou knižnicou v Banskej Bystrici a ďalšími kultúrnymi inštitúciami. Partnerom súťaže, aj v tomto roku, je Únia miest a obcí Slovenska. Súťaž mediálne podporujú Obecné noviny, Redakcia Papier a polygrafia, Papiernický info-inzert a ďalšie médiá. Reklamnými partnermi sú agentúra Balans a tlačiareň Dali.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov a otvorenie výstavy v ktorej sa predstaví kolekcia Najkrajšie kalendáre Slovenska 2010 spolu s exponátmi novej súťaže Najkrajšie publikácie o Slovensku, sa uskutoční v utorok 23. marca v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici.

Výsledky budú, po slávnostnej vernisáži, zverejnené na www.najkalendar.sk a www.najkrajsieknihy.sk.

Z Banskej Bystrice budú v priebehu celého roka vystavené kolekcie putovať po slovenských mestách (Levice, Košice, Bardejov, Piešťany, Rožňava, Stará Ľubovňa, Veľký Krtíš, Zvolen, Žilina). Široká verejnosť sa môže oboznámiť s týmito jedinečnými dielami, ktoré nie sú bežné v kníhkupectvách.

 

 


2017/25. ročník
výsledky súťaže

2017/25. ročník
výsledky súťaže


2016/24. ročník
výsledky súťaže


2015/23. ročník
výsledky súťaže

2012/22. ročník
výsledky súťažemediálne info

2012/21. ročník
výsledky súťažemediálne info


2012/20. ročník
výsledky súťažemediálne info

www.najkrajsieknihy.sk | www.kfp.host.sk | www.fotoforum.sk