Tlačové správy

Poľský veľvyslanec a najkrajšie knihy o Slovensku

Na vyhodnotení súťaže Najkrajšie knihy o Slovensku a otvorenie výstavy Najkrajšie kalendáre 2013 sa v ŠVK Banskej Bystrici osobne zúčastnil aj nový poľský veľvyslanec v SR Tomasz Chłon, ktorý bol na oficiálnej návšteve stredného Slovenska.
V súťaži najkrajších kníh získala ocenenie výpravná publikácia Wildlife o živote zvierat voľne žijúcich v slovenskej prírode. Fantastické fotografie zo života našej divej zveri je dielom 30 vynikajúcich slovenských fotografov, ktorí sa špecializujú na fotenie voľne žijúcich zvierat. Takúto krásnu knihu môžu Slovensku závidieť aj väčšie a bohatšie krajiny.
Ďalším pozoruhodným dielom, ktoré získalo v tomto rok ocenenie Najkrajšia kniha je obrazovo – textová publikácia autorov: Vladimíra Bártu, Milana Durbáka a Richarda Kaňu Terra banensium, teda zem baníkov. Odborno – populárnym textom a dokumentárnymi reportážnymi a umeleckými fotografiami približujú tradície baníkov na strednom Slovensku a vzácne technické i kultúrne pamiatky, ktoré sa zachovali vďaka baníckej činnosti.
V kategórii Najkrajšia kniha o mestách Slovenska získala prvú cenu reprezentačná obrazová kniha Banská Štiavnica – čarovné mesto.
Najkrajšie knihy o Slovensku si záujemci môžu v ŠVK v Banskej Štiavnici prehliadnuť do 2. mája t.r.


Tlačová správa / 22.03.2013
Najkrajšie knihy a kalendáre

V Banskej Bystrici vyhodnotila odborná porota dve prestížne celoštátne súťaže Najkrajšie kalendáre Slovenska za rok 2013 a Najkrajšie knihy a propagačné materiály o Slovensku za rok 2012. Organizuje ich tradične Klub fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov so Štátnou vedeckou knižnicou v Banskej Bystrici a s ďalšími partnermi.
V tomto roku sa do obidvoch súťaží prihlásilo 51 vydavateľov kníh, propagačných materiálov a kalendárov. Odborná porota hodnotila celkom 70 exponátov.
Na slávnostnom vyhlásení výsledkov 09. apríla ocenia 26 kalendárov, 14 kníh, 6 iných propagačných materiálov.
Výstava ocenených exponátov v Štátnej vedeckej knižnici v Banská Bystrica potrvá do 5. mája potom dve kolekcie kalendárov a súbory kníh a propagačných materiálov budú putovať počas celého roku vybraných slovenských mestách (Banská Bystrica, Bardejov, Košice, Levice, Lučenec, Muráň, Nitra, Piešťany, Rožňava, Stará Ľubovňa, Veľký Krtíš, Zvolen)


Najkrajšie knihy a kalendáre
Tlačová správa / 12.03.2013

V Banskej Bystrici vyhodnotila odborná porota dve celoštátne súťaže Najkrajšie kalendáre Slovenska za rok 2013 a Najkrajšie knihy a propagačné materiály o Slovensku za rok 2012. Organizuje ich tradične Klub fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov so Štátnou vedeckou knižnicou v Banskej Bystrici a s ďalšími partnermi.
V tomto roku sa do obidvoch súťaží prihlásilo 50 vydavateľov kníh, propagačných materiálov a kalendárov. Odborná porota hodnotila celkom 63 exponátov.
Na slávnostnom vyhlásení výsledkov 9. apríla ocenia 25 kalendárov, 14 kníh, 6 iných propagačných materiálov.
Výstava ocenených exponátov v Štátnej vedeckej knižnici v Banská Bystrica potrvá do 5. mája potom dve kolekcie kalendárov a súbory kníh a propagačných materiálov budú putovať počas celého roku vybraných slovenských mestách.


Panel 2013


Najkrajšie kalendáre a knihy o Slovensku
Tlačová správa / 12.03.2013

Najkrajšie kalendáre Slovenska, jediná prestížna súťaž slovenskej kalendárovej tvorby vstúpila už do svojho 21. ročníka.
Aj v tomto roku organizátori obohatili súťaž kalendárov aj súťaž kníh a iných propagačných materiálov o Slovensku. Do uzávierky prihlášok organizátori zaregistrovali celkom 37 nástenných, stolových, plagátových a iných kalendárov od 30 vydavateľov, ktoré súťažia v 11. kategóriách. Najviac kalendárov poslali do celoslovenskej súťaže mestské a obecné úrady. Silne boli obsadené aj kategórie voľne predajné fotografické a stolové kalendáre.
Do 5. ročníka súťaže Najkrajšie knihy a propagačné materiály o Slovensku za rok 2012 prihlásilo 20 vystavovateľov celkom 26 exponátov, ktorí súťažili v 10.kategóriách.
Slávnostné vyhodnotenie, vyhlásenie výsledkov, odovzdanie ocenení a otvorenie výstav sa uskutoční v apríli v Banskej Bystrici v Štátnej vedeckej knižnici.

 

 


2017/25. ročník
výsledky súťaže

2017/25. ročník
výsledky súťaže


2016/24. ročník
výsledky súťaže


2015/23. ročník
výsledky súťaže

2012/22. ročník
výsledky súťažemediálne info

2012/21. ročník
výsledky súťažemediálne info


2012/20. ročník
výsledky súťažemediálne info

www.najkrajsieknihy.sk | www.kfp.host.sk | www.fotoforum.sk