Tlačové správy

Tlačová správa (02.04.2014)
Najkrajšie knihy a kalendáre

V Banskej Bystrici otvorili 22. ročník tradičnej výstavy Najkrajšie kalendáre na rok 2014, Najkrajšie kníhy o Slovensku a Najkrajšie propagačné materiály o regiónoch, mestách a obciach Slovenska. Pri vernisáži vyhodnotili súťaž týchto diel, do ktorej sa zapojilo 51 tvorcov a vydavateľov, ktorí do súťaže prihlásili 34 kalendárov, 28 kníh a 9 propagačných materiálov.
Podrobné výsledky súťaží sú uverejnené na webových stránkach www.najkalendar.sk a www.najkrajsieknihy.sk
Výstavy najkrajšich kalendárov, kníh a propagačných materiálov v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici potrvajú do 25. apríla 2014. Po tomto termíne až do konca roku budú putovať po rôznych mestách Slovenska aby sa s týmito kultúrnymi dielami oboznámilo čo najviac záujemcov.
Info: Klub fotopublicistov SSN

Tlačová správa (27.03.2014)
Najkrajšie knihy a kalendáre súťažili

V Banskej Bystrici vyhodnotila odborná porota dve celoštátne súťaže Najkrajšie kalendáre Slovenska za rok 2014 a Najkrajšie knihy a propagačné materiály o Slovensku vydané v roku 2013. Organizuje ich tradične Klub fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov so Štátnou vedeckou knižnicou v Banskej Bystrici a s ďalšími partnermi., pod záštitou Únie miest Slovenska.
V tomto roku sa do obidvoch súťaží prihlásilo 43 vydavateľov kníh, propagačných materiálov a kalendárov. Odborná porota hodnotila celkom 62 exponátov.
Na slávnostnom vyhodnotení súťaží vyhlásení výsledkov o otvorenie reprezentatívnej výstavy dňa 1. apríla 2014 o 15.00 hod. ocenia 34 kalendárov, 19 kníh a 9 iných propagačných materiálov.
Výstava ocenených exponátov v Štátnej vedeckej knižnici v Banská Bystrica potrvá do 25. apríla. Potom dve kolekcie kalendárov a súbor kníh a propagačných materiálov budú putovať počas celého roku po vybraných slovenských mestách.
Viac informácií na www.najkrajšieknihy.sk a www.najkalendar.sk

Tlačová správa (25.03.2014)
Najkrajšie kalendáre a knihy o Slovensku

Najkrajšie kalendáre Slovenska, jediná prestížna súťaž slovenskej kalendárovej tvorby vstúpila už do svojho 22. ročníka .Organizuje ju Klub fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov so Štátnou vedeckou knižnicou v Banskej Bystrici pod záštitou Únie miest Slovenska.
Aj v tomto roku organizátori obohatili zápolenie kalendárov aj o súťaž kníh a printových propagačných materiálov o Slovensku.
Do uzávierky prihlášok organizátori zaregistrovali celkom 34 nástenných, stolových a plagátových kalendárov od 30 vydavateľov, ktoré súťažia v 10. kategóriách. Najviac kalendárov poslali do celoslovenskej súťaže mestské a obecné úrady. Silne boli obsadené aj kategórie kalendárov voľne predajných fotografických a tradične aj stolové kalendáre.
Súbežne so súťažou kalendárov sa uskutočňuje aj súťaž Najkrajších kníh o Slovensku a súťaž propagačných materiálov. Tieto súťaže hoci majú podstatne menšiu tradíciu ako kalendáre si získali obľubu u vydavateľov. Do 7. ročníka súťaže Najkrajšie knihy o Slovensku za rok 2013 prihlásilo 13 vystavovateľov celkom 19 publikácií, ktoré súťažili v 10.kategóriách
Najkrajšie propagačné materiály o Slovensku a o jeho územných celkoch, do Banskej Bystrice kde podujatia organizujú, poslalo 8 printových materiálov prevažne z miest a obcí Bratislavského a Trnavského samosprávneho kraja.
Slávnostné vyhodnotenie súťaží, vyhlásenie výsledkov a otvorenie reprezentatívnej výstavy sa uskutoční 1.apríla o 15.00.hod.v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici.

 

 


2017/25. ročník
výsledky súťaže

2017/25. ročník
výsledky súťaže


2016/24. ročník
výsledky súťaže


2015/23. ročník
výsledky súťaže

2012/22. ročník
výsledky súťažemediálne info

2012/21. ročník
výsledky súťažemediálne info


2012/20. ročník
výsledky súťažemediálne info

www.najkrajsieknihy.sk | www.kfp.host.sk | www.fotoforum.sk