Partneri

Únia miest Slovenska
Biela ul. 6, 811 01 Bratislava
tel: 02/54435914, fax: 02/20910828, mobil: 0905540002
e-mail: sekretariat@unia-miest.sk
www.unia-miest.sk

 


AB ART press
Lichardova 51, 976 13 Slovenská Ľupča
tel/fax: 048/4187181
e-mail: barta@artpress.sk
www.abartpress.sk, www.knihyoslovensku.sk

 

DALI-BB, s.r.o.
Jilemnického 7, 974 04 Banská Bystrica
tel: 048/4700360-8, fax: 048/4700369, GSM: 0911 47 47 17
e-mail: daliprint@daliprint.sk

 

BALANS
grafika • dtp • www
tel.: 0907 222 590
e-mail: valach@balans.sk
www.balans.sk

 

Zväz polygrafie

Zväz polygrafie na Slovensku
Nobelova 18, 831 02 Bratislava 3
tel: 02/49231254
e-mail: zpns@stonline.sk
www.zpns.sk

 

 


2017/25. ročník
výsledky súťaže

2017/25. ročník
výsledky súťaže


2016/24. ročník
výsledky súťaže


2015/23. ročník
výsledky súťaže

2012/22. ročník
výsledky súťažemediálne info

2012/21. ročník
výsledky súťažemediálne info


2012/20. ročník
výsledky súťažemediálne info

www.najkrajsieknihy.sk | www.kfp.host.sk | www.fotoforum.sk