Prihláška do súťaže
Najkrajšie Kalendáre Slovenska na aktuálny rok

Prihlášku si môžete stiahnuť:
prihlaska-nks.doc

Podmienky účasti:
1. Zaslanie prihlášky najneskoršie do termínu uzávierky (31. 1. aktuálneho roka).
2. Zaplatenie účastníckych poplatkov (viď prihláška) najneskoršie do termínu uzávierky súťaže (31. 1. aktuálneho roka).
3. Zaslanie troch exemplárov z každého titulu (31. 1. aktuálneho roka).

Kalendáre sa nevracajú, budú použité na putovné, výstavné účely po rôznych mestách Slovenska počas celého roka.

Zaslanie prihlášok a kalendárov:
Klub fotopublicistov SSN, Lichardova 51, 976 13 Slovenská Ľupča do (31. 1. aktuálneho roka)

Informácie:
0911 334 460

Zaslanie poplatkov:
Klub fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov
Všeobecná úverová banka, Banská Bystrica - do 31. 1. aktuálneho roka.
č. ú. 141 552 1355/0200

 


2017/25. ročník
výsledky súťaže

2017/25. ročník
výsledky súťaže


2016/24. ročník
výsledky súťaže


2015/23. ročník
výsledky súťaže

2012/22. ročník
výsledky súťažemediálne info

2012/21. ročník
výsledky súťažemediálne info


2012/20. ročník
výsledky súťažemediálne info

www.najkrajsieknihy.sk | www.kfp.host.sk | www.fotoforum.sk