vydavatelia kalendárov

AB ART press
vydavateľstvo a fotoagentúra

o nás : ponuka : ukážky : kontakt

O nás

Patrí medzi popredné vydavateľstvá knižnej a kalendárovej tvorby. Už od svojho vzniku v r. 1990 vydával nástenné kalendáre, na voľný trh, ale aj na objednávku. Hlavnou témou kalendárov bolo Slovensko a jeho prírodné a kultúrno-historické pamiatky (Tatry, hrady, hory, poézia krajiny, kone). Neskôr sa vydavateľstvo orientovalo na tvorbu reprezentatívnych obrazových kníh a kalendáre už robí len na objednávku iných vydavateľstiev, reklamných agentúr, firiem, miest a obcí. Objednané kalendáre pripravuje úplne na kľúč, teda aj s tlačou, alebo vypracuje scenár, zhotoví fotografie, ich výber, zostavu, scanovanie a úpravu obrázkov.
Fotografie do kalendárov čerpá z vlastnej fotoagentúry, ktorá má najväčšiu aktuálnu fotobanku záberov zo Slovenska, ale nechýbajú v nej ani atraktívne fotografie zo sveta. V poslednom období doplnili fotobanku atraktívne letecké fotografie Slovenska.

Ponuka

V súčasnosti AB ART press pripravuje nástenné, stolové i plagátové kalendáre podľa želania odberateľov. Môže ich pripraviť, tzv. na kľúč, teda navrhne klientovi námet, obsah, pripraví scenár zhotoví fotografie a vytlačí kalendár.
Novým produktom, ktorý oslovuje najmä iných vydavateľov kalendárov, je zapožičiavanie autorských práv na fotografie a kompletná zostava kalendárov, podľa rôznych tém.
V konkrétnych témach môže objednávateľ využiť už pripravené zostavy alebo môže korigovať ich obsah podľa svojej potreby.
Na objednávku zákazníkov vyhotoví AB ART press aj nové fotografie podľa ich požiadaviek a predstáv klientov.

Ukážky

Kontakt

AB ART press
vydavateľstvo a fotoagentúra
Lichardova 51
976 13 Slovenská Ľupča
tel: 048/4187181
fax: 048/4136 942
mobil:902 827 287
e-mail: barta@abartpress.sk
www.abartpress.sk
www.knihyoslovensku.sk

 


2017/25. ročník
výsledky súťaže

2017/25. ročník
výsledky súťaže


2016/24. ročník
výsledky súťaže


2015/23. ročník
výsledky súťaže

2012/22. ročník
výsledky súťažemediálne info

2012/21. ročník
výsledky súťažemediálne info


2012/20. ročník
výsledky súťažemediálne info

www.najkrajsieknihy.sk | www.kfp.host.sk | www.fotoforum.sk