Výsledky súťaže
NAJKRAJŠIE KALENDÁRE SLOVENSKA 2005

Miesto výstavy: Banská Bystrica, Levice, Piešťany, Liptovský Mikuláš, Poprad
Účasť: 22 vystavovateľov, 39 kalendárov, 11 kategórií

Porota udelila ocenenia týmto kalendárom:

NÁSTENNÉ VIACLISTOVÉ - FIREMNÉ
(DOMÁCE PREDLOHY)

umiestnenie názov kalendára vystavovateľ

1. MIESTO

Amazing planet

Allianz – Slovenská poisťovňa

2. MIESTO

WILDLIFE 2005

Whrilpool Slovakia

3. MIESTO

Biofaktory

GEE & STONE

Čestné uznanie - Mestá SR na vojenskej leteckej fotografii, Topografický ústav - Banská Bystrica

NÁSTENNÉ VIACLISTOVÉ - FIREMNÉ
(ZAHRANIČNÉ PREDLOHY)

neobsadené

NÁSTENNÉ VIACLISTOVÉ - VOĽNE PREDAJNÉ
(DOMÁCE PREDLOHY)

umiestnenie názov kalendára vystavovateľ

1. MIESTO

Slovensko 2005 DE LUXE

Spektrum Grafik

2. MIESTO

Slovenské impresie

Reda

3. MIESTO

Čaro Slovenska

Reda

Čestné uznanie - Astronomický kalendár, Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo

NÁSTENNÉ VIACLISTOVÉ - VOĽNE PREDAJNÉ
(ZAHRANIČNÉ PREDLOHY)

umiestnenie názov kalendára vystavovateľ

1. MIESTO

Starí Majstri

Spektrum Grafik

2. MIESTO

Gourmet

Reda

3. MIESTO

Geo art

Helma

Čestné uznanie - Astronomický kalendár, Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo

ZAHRANIČNÍ VYDAVATELIA

neobsadené

MESTÁ A OBCE

Čestné uznanie - Seňa, Obec Seňa

NÁSTENNÉ JEDNOLISTOVÉ - PLAGÁTOVÉ

Čestné uznanie - Slovenské príslovia a porekadlá, Gupress

STOLOVÉ KALENDÁRE

umiestnenie názov kalendára vystavovateľ

1. MIESTO

Historické organy na Slovensku

Agentúra AP projekt

2. MIESTO

Považská Bystrica

Neografia Martin

3. MIESTO

Svätovojtešský katol. kalendár

Spolok sv. Vojtecha - VOJTECH s.r.o.

AUTORSKÉ KALENDÁRE

umiestnenie názov kalendára vystavovateľ

1. MIESTO

Smida – Kudlička

Lubomír Smida

2. MIESTO

Mestá a miesta

Jaroslava Horečný

3. MIESTO

Pivnica, Vinica

Igor Boháč – Fotocentrum

KARTIČKOVÉ

neobsadené

INÉ DRUHY:

Čestné uznanie - Ročenka odbojárov 2005, Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
Čestné uznanie - Minidiáre, Jaroslav Horečný

 


2017/25. ročník
výsledky súťaže

2017/25. ročník
výsledky súťaže


2016/24. ročník
výsledky súťaže


2015/23. ročník
výsledky súťaže

2012/22. ročník
výsledky súťažemediálne info

2012/21. ročník
výsledky súťažemediálne info


2012/20. ročník
výsledky súťažemediálne info

www.najkrajsieknihy.sk | www.kfp.host.sk | www.fotoforum.sk