Výsledky súťaže
NAJKRAJŠIE KALENDÁRE SLOVENSKA 2006

Miesto výstavy: Banská Bystrica, Piešťany, Levice, Liptovský Mikuláš, Prešov
Účasť: 32 vystavovateľov, 52 kalendárov, 11 kategórií, 5 mimoriadnych ocenení

Porota udelila ocenenia týmto kalendárom:

NÁSTENNÉ VIACLISTOVÉ - FIREMNÉ
(DOMÁCE PREDLOHY)

umiestnenie názov kalendára vystavovateľ

1. MIESTO

Litografia

ZSŠ polygrafická

2. MIESTO

Naturphoto

Whirlpool Slovakia

2. MIESTO

Biofaktory

GEE & STONE

3. MIESTO

Krásy mikrosveta siníc

VEDA vydavateľstvo SAV

Ocenenie za mimoriadny prístup - Reliéfny kalendár, Slovenská knižnica pre nevidiacich

NÁSTENNÉ VIACLISTOVÉ - VOĽNE PREDAJNÉ
(DOMÁCE PREDLOHY)

umiestnenie názov kalendára vystavovateľ

1. MIESTO

Slovenské impresie

REDA

2. MIESTO

Slovensko DE LUX

Spektrum Grafik

3. MIESTO

Slovenské maliarstvo

Spektrum Grafik

NÁSTENNÉ VIACLISTOVÉ - VOĽNE PREDAJNÉ
(ZAHRANIČNÉ PREDLOHY)

umiestnenie názov kalendára vystavovateľ

1. MIESTO

Renoir

Spektrum Grafik

2. MIESTO

Special bikes

Spektrum Grafik

3. MIESTO

Castles

Spektrum Grafik

ZAHRANIČNÍ VYDAVATELIA

Osobitná cena za grafiku a polygrafické spracovanie
Krajiny, Helma, s. r. o
Osobitná cena za grafiku a polygrafické spracovanie
Stavby sveta, Helma, s.r.o

MESTÁ A OBCE

umiestnenie názov kalendára vystavovateľ

1. MIESTO

Historické fotogr. Piešťan

Mesto Piešťany

2. MIESTO

Historický kalendár

Mesto Malacky

3. MIESTO

Szina

Obec Seňa

NÁSTENNÉ JEDNOLISTOVÉ - PLAGÁTOVÉ

umiestnenie názov kalendára vystavovateľ

1. MIESTO

Remeslá našich predkov
na Slovensku

Gupress

2. MIESTO

Obec pod Tatrami

Štrba

3. MIESTO

Donovaly – psie záprahy

Anton Duša - Artem

STOLOVÉ KALENDÁRE

umiestnenie názov kalendára vystavovateľ

1. MIESTO

Willing – Metafory

GEE & STONE

2. MIESTO

Tatry

Helma, s.r.o.

3. MIESTO

Lunárny kalendár

Helma, s.r.o.

AUTORSKÉ KALENDÁRE

EX AEQUO - Igor Boháč
EX AEQUO - Ján Vítek

KARTIČKOVÉ

umiestnenie názov kalendára vystavovateľ

1. MIESTO

Fauna

Environment. spol. Lutra

2. MIESTO

Pohľad na obec Zuberec

obec Zuberec

3. MIESTO

Tatranskí orli

KPM – Leopold Klas

INÉ DRUHY:

EX AEQUO - Minidiár, ZSŠ polygrafická
EX AEQUO - Ročenka odbojárov, Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
EX AEQUO - Internetový diár, íver s.r.oB.

Ocenenia, od spoluorganizátorov a partnerov:

Slovenská agentúra pre cestný ruch SR udelila ocenenie kalendáru Vlkolínec, firme Mondi Business Paper SCP
Slovenská agentúra pre cestný ruch SR udelila ocenenie kalendáru Vojenské športové centrum, Dukla Banská Bystrica
Klub fotopublicistov – udelil ocenenie za reportážne fotografie v kalendári Really 2006 Tiborovi Szabosimu a vydavateľstvu TIMEX
Redakcia Tatry – sa rozhodla oceniť kalendár Tatry z reklamnej agentúry REDA za jednoduché ale výstižné priblíženie krás Tatranské národného parku
Redakcia Obecných novín – oceňuje kalendár Sena – Szina za zaujímavé stvárnenie života divadelných ochotníkov v tejto jazykove zmiešanej obci

Do vybranej kolekcie Najkrajšie kalendáre Slovenska bolo zaradených celkom 52 kalendárov.

Vo výstavnej kolekcii sú kalendáre týchto 32 vydavateľstiev:

Anton Duša – ATREM - Donovaly – psie záprahy
Gupress, s. r. o. – Remeslá našich predkov
Igor Boháč, Fotocentrum
GEE & STONE s.r.o. – Villing- Metafory, Biofaktory
KPM – Tatranskí orli – Leopold Klas – Plastic Sesion
Whirlpool Slovakia s.r.o., Bratislava - Naturphoto
Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu – Reliéfny kalendár
Slovenská ústredná hvezdáreň – Astronomický kalendár
Spektrum Grafik, a. s. – Slovensko de Luxe, Tatry, Slovenské maliarstvo, Castles, Starí majstri, Renoir, Monets garden, Special Bikes, Men, Záhrady
Spoločnosť sv. Vojtecha, Vojtech s. r. o.
SAŽP – Centrum environmentálnej výchovy a propagácie – Program na obnovu dediny
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska – Cesta svetla
Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s – Jazdíme bezpečne
Reda s.r.o – Čaro Slovenska, Slovenské impresie, Bratislava, Tatry
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov - Ročenka
Nakladateľstvo Helma s.r.o – Krajiny – Michael Kahn, Stavby sveta, Lunárny kalendár, Tatry
Environmentálna spoločnosť Lutra – Lekno, Bobor
VEDA vydavateľstvo SAV – Krásy mikrosveta
Ag Kvintet – Peter Janáček – História a súčasť Žiliny
Obec Seňa - Szina
Obec Zuberec – Pohľad na obec Zuberec
Obec Štrba – Obec pod Tatrami
Istrobanka, a.s. – Martin Benka
VAMi – Ing. Milan Valocka – Raciovit, Slovak agrifood
íver, s.r.o – Internetový diár
Mondi Business Paper SCP - Vlkolínec
Mesto Piešťany – Historické fotografie
Mesto Malacky – Historický kalendára mesta Malacky
ZSS Polygrafická – Litografia, Minidiár
Tibor Szabosi – TIMEX – Autokros, Really
Vojenské športové centrum Dukla Banská Bystrica
Ján Vitko – Hrady a Zámky

 


2017/25. ročník
výsledky súťaže

2017/25. ročník
výsledky súťaže


2016/24. ročník
výsledky súťaže


2015/23. ročník
výsledky súťaže

2012/22. ročník
výsledky súťažemediálne info

2012/21. ročník
výsledky súťažemediálne info


2012/20. ročník
výsledky súťažemediálne info

www.najkrajsieknihy.sk | www.kfp.host.sk | www.fotoforum.sk