Výsledky 15. ročníka súťaže
NAJKRAJŠIE KALENDÁRE SLOVENSKA 2007

Miesto výstavy: Banská Bystrica, Piešťany, Levice, Liptovský Mikuláš, Stará Ľubovňa, Bardejov, Košice,
Účasť: 41 vystavovateľov, 56 kalendárov, 12 kategórií, 2 mimoriadne ocenenia

Porota udelila ocenenia týmto kalendárom:

A1 – Firemné domáce predlohy
1. PRO, s.r.o – Ľubo Špirko: KVETY
2. Združená stredná škola Polygrafická – Mapy
3. Hotel Dubná Skala – Dubná Skala

A2 – Firemné zahraničné predlohy
1. Spektrum Grafik a.s – Gourmet
2. Slovenská ústredná hvezdáreň – Astronomický kalendár
3. Vít FILA – FIDAT, s.r.o – FIDAT

A3 – Voľné predajné domáce predlohy
1. REDA – Slovenské impresie
2. Spektrum grafik a.s.– SLOVENSKO DE LUXE
3. REDA – Bratislava

A4 – Voľne predajné zahraničné predlohy
Spektrum grafik a.s. – Bouguets – ex aequo

A6 – Mestá 
1. Mesto Piešťany – Piešťany, Historické litografie
2. Mesto Malacky – Dobré mesto pre život
3. Mesto Skalica – Materská škola Skalica

A6 – Obce
1. Obec Valaliky – Valaliky
2. Obec Bernolákovo – Obec Bernolákovo
3. Obec Chrabrany – Chrabrany
3. Obec Seňa – Seniansky futbal

B7 – Nástenné jednolistové
1. Gupress s.r.o – Slovenské pranostiky
2. Obec Štrba – Štrba obec pod Tatrami
3. Vít FILA – FIDAT, s.r.o – FIDAT

C8 – Stolové
1. Mesto Piešťany – Piešťany, Mesto Piešťany
2. SAŽP – Centrum environmentálnej výchovy a propagácie – Program obnovy dediny
3. Obec Kočovce – Mikroregión v obrazoch

C9 – autorské
1. Igor Boháč – Fotocentrum – Reminiscencia
2. Filip Kulisev – Amazing planet
3. Ľubomír Schmida – AFIAP – Nebo a zem

E10 – Kartičkové
Klub plastových modelárov Tatranskí orli – Plajtic session – ex aequo
Mestská polícia Prievidza – ex aequo

F11 – Iné
Združená stredná škola Polygrafická – Minidiár – ex aequo

Ocenenie odbornej poroty
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, ÚR – Ročenka odbojárov – čestné uznanie za zachovanie tradičnej kalendárovej tvorby
Mesto Piešťany – Piešťany, Historické litografie – čestné uznanie za vysokú polygrafickú úroveň a technické spracovanie

Ocenenie Klubu fotopublicistov
Tibor Szabosi – TIMEX – Autokros – ocenenie za kvalitné fotografické spracovanie témy motoristického športu
Ľubomír Schmida – AFIAP – Dotyky stromov – ocenenie za nevšedné výtvarné a fotografické spracovanie slovenskej krajiny

Rekapitulácia 15. ročníka

počet vystavovateľov: 41
počet kalendárov: 56
počet kategórií: 12

Bratia Sabovci s.r.o – Zo srdca Európy
Filip Kulisev – Amazing planet
Generálne riaditeľstvo Železníc Slovenskej republiky Bratislava – Železnice Slovenskej republiky
Gupress s.r.o – Slovenské pranostiky
Hotel Dubná Skala – Dubná Skala
Igor Boháč – Fotocentrum – Reminiscencia
Igor Boháč – Fotocentrum – Zrkadlenie
Ing. Jaroslav Horečný, Colspedia s.r.o – …mestá a miesta…
Klub plastových modelárov Tatranskí orli – Plajtic session
Ľubomír Karaman – Stropkov a okolie
Ľubomír Schmida – AFIAP – Dotyky stromov
Ľubomír Schmida – AFIAP – Krajina farieb
Ľubomír Schmida – AFIAP – Nebo a zem
Jozef Vydrnák – 50 rokov mesta Nová Dubnica
Mestská polícia Prievidza
Mesto Holíč – klub umelcov Genesis
Mesto Malacky – Dobré mesto pre život
Mesto Piešťany – Piešťany, Historické litografie
Mesto Piešťany – Piešťany, Mesto Piešťany
Mesto Skalica – Materská škola Skalica
Mesto Skalica – Materská škola Skalica
Mestská časť Košice – Barca –Barca
Ing. Milan Valocka – VAMi – Slovak Agrifood
Ing. Milan Valocka – VAMi – Raciovit
Obec Bernolákovo – Obec Bernolákovo
Obec Horná Potôň – In memoriam Heray Elemér
Obec Chrabrany – Chrabrany 2007
Obec Kočovce – Mikroregión v obrazoch
Obec Ruská Poruba – Ruská Poruba
Obec Seňa – Seniansky futbal
Obec Semerovo – Semerovo
Obec Štrba – Štrba obec pod Tatrami
Obec Valaliky – Valaliky
Pictus – grafické štúdio – Prešov objektívom
PRO, s.r.o – Ľubo Špirko: KVETY
REDA – Slovenské impresie
REDA – Čaro Slovenska
REDA – Bratislava
SAŽP – Centrum environmentálnej výchovy a propagácie – Program obnovy dediny
SAŽP – Centrum environmentálnej výchovy a propagácie
Spektrum grafik a.s. – Bouguets
Spektrum Grafik a.s – Gourmet
Spektrum grafik a.s. – SLOVENSKO DE LUXE
Spolok sv. Vojtecha – VOJTECH, s.r.o – Svätovojtešský katolícky kalendár
Slovenská ústredná hvezdáreň – Astronomický kalendár
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, ÚR – Ročenka odbojárov
Tibor Szabosi – TIMEX – Karting
Tibor Szabosi – TIMEX – Autokros
Tibor Szabosi – TIMEX – Real
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska – Cesta Svetla
Vít FILA – FIDAT, s.r.o – FIDAT
Vít FILA – FIDAT, s.r.o – FIDAT
Vojenské športové centrum Dukla – VŠC Dukla Banská Bystrica – úspešní…
Wyet Whitehall Export – Spoločne proti pneumokokom
Združená stredná škola Polygrafická – Minidiár
Združená stredná škola Polygrafická – Mapy

 


2017/25. ročník
výsledky súťaže

2017/25. ročník
výsledky súťaže


2016/24. ročník
výsledky súťaže


2015/23. ročník
výsledky súťaže

2012/22. ročník
výsledky súťažemediálne info

2012/21. ročník
výsledky súťažemediálne info


2012/20. ročník
výsledky súťažemediálne info

www.najkrajsieknihy.sk | www.kfp.host.sk | www.fotoforum.sk