Výsledky 19. ročníka súťaže
NAJKRAJŠÍ KALENDÁR SLOVENSKA 2011

Porota udelila ocenenia v týchto kategóriách

A. Nástenné viaclistové

A1. Firemné fotografické
1. Igor Boháč – Fotocentrum, Na zdravie 2011
2. Whirlpool Slovakia s.r.o., 100.výročie založenia Whirlpool
3. Igor Boháč – Fotocentrum, Skvosty techniky na Slovensku 2011

A3. Autorské
1. Presco group Slovakia s.r.o., Rum & Choco Peter Nagy
2. Ľubomír Schmida, Kriváň Slovensko
3. Mgr. art. Barbora Paulovičová, Gunungan 2011

Mimoriadne ocenenie za špecifické polygrafické spracovanie bolo udelené autorovi Ing. Petrovi Karakaovi za kalendár Ľudia a svet

A4. Regióny
1. Trenčiansky samosprávny kraj, Thomas Ender: Prechádzky Považím 2011
2. Fotoklub pri ZSF, 26.Interfotoklub 2011
3. Materská škola Skalica, Kalendár tvorivých detí

A5. Mestá
1. Mesto Spišská Nová Ves, Spišská Nová Ves 2011
2. Mesto Nitra, Nitra 2011
3. Mesto Malacky, Kaštieľ v detailoch

A6. Obce
1. Obec Oravský Podzámok, Obecný kalendár 2011
2. Obec Bernolákovo, Denne chodiť okolo
3. Obec Muráň, Muráň 2011

Mimoriadne ocenenie za originálne riešenie viacúčelového využitia bolo udelené obecnému úradu Čečejovce za kalendár Čečejovce

A7. Voľne predajné fotografické
1. ATON Multimedia spol, s.r.o, Tatranské plesá
2. Presco group Slovakia s.r.o., 4 Seasons
3. Presco group Slovakia s.r.o., Photorama

A8. Voľne predajné reprodukcie umeleckých diel
1. Presco group Slovakia s.r.o., Josef Lada Vianoce

B. Nástenné jednolistové plagáty

B9. Všetky
1. Gupress, s.r.o., Slovenskí vynálezcovia a priekopníci vedy
2. Domovina, n.o., Kaštieľ Hodkovce 2011
3. Mesto Nitra, Nitra 2011

C. Stolové

C10. Všetky
1. Filip Kulisev – Amazing Planet, Amazing Planet 2011
2. Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Jubilejný kalendár 2011
3. Slovenská agentúra životného prostredia, Stromy v krajine 2011

Mimoriadne ocenenie za netradičné zhmotnenie obrazovej a textovej časti bolo udelené Slovenskej knižnici pre nevidiacich Mateja Hrebendu, za Kalendár pre zrakovo postihnutých

 

 


2017/25. ročník
výsledky súťaže

2017/25. ročník
výsledky súťaže


2016/24. ročník
výsledky súťaže


2015/23. ročník
výsledky súťaže

2012/22. ročník
výsledky súťažemediálne info

2012/21. ročník
výsledky súťažemediálne info


2012/20. ročník
výsledky súťažemediálne info

www.najkrajsieknihy.sk | www.kfp.host.sk | www.fotoforum.sk