Výsledky 21. ročníka súťaže
NAJKRAJŠÍ KALENDÁR SLOVENSKA 2013

Porota udelila ocenenia v týchto kategóriách

A. Nástenné viaclistové

A1. Firemné
1. Z STUDIO, SPOL. S R.O., SOUTH GEORGIA 2013
2. FOCESA S.R.O., SKRYTÉ TAJOMSTVÁ SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO ARCHÍVU
3. ALLIANZ-SLOVENSKÁ POISŤOVŇA, AMAZING NATURE

A2. Firemné
1. FOMI S.R.O., CYRILOMETODSKÝ KALENDÁR 2013

A3. Autorské
1. LUBOMÍR SCHMIDA, FIAT LUX
2. ATELIÉR EDO, S.R.O., REMINISCENCIE
3. FILIP KULISEV – AMAZING PLANET, AMAZING PLANET

A4. Regióny
1 .PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ, CELÝ SVET JE DIVADLO
2. TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ, DUŠAN SAMO JURKOVIČ – 145. VÝROČIE NARODENIA
3. ĽUBOVNIANSKE MÚZEUM-HRAD, ĽUBOVNIANSKE MÚZEUM, HRAD V STAREJ ĽUBOVNI

A5. Mestá
1. MESTO PREŠOV, NOČNÝ PREŠOV – 2013
2. MESTO SPIŠSKÁ NOVÁ VES, SPIŠSKÁ NOVÁ VES 2013 NA HISTORICKÝCH POHĽADNICIACH
3. MESTO RUŽOMBEROK, RUŽOMBEROK 2013 „ZABUDNUTÉ DETAILY“

A6. Obce
1. SENIANSKY OKRÁŠLOVACÍ SPOLOK, OBČIANSKE ZDRUŽENIE, KOSTOL RÍMSKOKATOLÍCKEJ CIRKVI V SENI
2. OBEC MURÁŇ, „KRÁSNY KRAJ MURÁNSKY“
3. OBEC ČEČEJOVCE, KRÁĽOVSKÁ ALEJA SÔCH ČEČEJOVCE

A7. Voľne predajné fotografické
1. PRESCO GROUP SLOVAKIA, S.R.O., ENERGIE
2. PRESCO GROUP SLOVAKIA, S.R.O., LONELY PLANET
3. SPEKTRUM GRAFIK A.S., GOLF

A8. Voľne predajné reprodukcie umeleckých diel
1. SPEKTRUM GRAFIK A.S., GUSTAV KLIMT
2. PRESCO GROUP SLOVAKIA, S.R.O., GUSTAV KLIMT

B. Nástenné jednolistové plagáty

B9. Všetky
1. GUPRESS S.R.O., SLOVENSKÍ OLYMPIJSKÍ MEDAILISTI

C. Stolové

C10. Všetky
1. FILIP KULISEV – AMAZING PLANET, AMAZING PLANET
1. ALLIANZ-SLOVENSKÁ POISŤOVŇA, AMAZING NATURE
2. URBIS – PREDAJ A SERVIS, S.R.O., POTULKY SLOVENSKOM
3. ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA BANSKÁ BYSTRICA, VPÍSANÉ DO DEJÍN

 

 


2017/25. ročník
výsledky súťaže

2017/25. ročník
výsledky súťaže


2016/24. ročník
výsledky súťaže


2015/23. ročník
výsledky súťaže

2012/22. ročník
výsledky súťažemediálne info

2012/21. ročník
výsledky súťažemediálne info


2012/20. ročník
výsledky súťažemediálne info

www.najkrajsieknihy.sk | www.kfp.host.sk | www.fotoforum.sk