Výsledky 22. ročníka súťaže
NAJKRAJŠÍ KALENDÁR SLOVENSKA 2014

Porota udelila ocenenia v týchto kategóriách

A. Nástenné viaclistové

A1. Firemné
1. Mondi SCP, a.s.: Tvorivosť a kreativita z rúk našich zamestnancov
2. Fomi, s.r.o.: Jubileá a výročia 2014
3. Slovenská ústredná hvezdáreň: Astronomický kalendár 2014
Čestné uznanie ze kreatívne spracovanie témy: Photomap, s.r.o.: Skrytý svet
Čestné uznanie Mestské lesy,Revúca spol.s.r.o. - Rok v revúckych lesoch 2014

A2. Firemné
1. Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči: Nástenný reliéfny kalendárov pre ZP – stavebné slohy
2. Nebolo udelené
3. Nebolo udelené

A3. Autorské
1. Filip Kulisev: Amazing Planet
2. Ľubomír Schmida: Impresie svetla – Ľubomír Schmida
3. Zoom creative, s.r.o.: Afrika 2014
Mimoriadne ocenenie za kreativitu a nevšedné praktické spracovanie: Igor Boháč – Focesa: Z kuchyne starých materí
Čestné uznanie Vladimír Škuta - Saleziánsky misijný kalendár 2014

A4. Regióny
1. Coreta, s.r.o.: Osobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja 2014
2. Združenie Malokarpatská vínna cesta: Vinohradnícky rok Jozefa Lackoviča 2014
3. Mikroregión KREMNCKÉ VRCHY – VÝCHOD 2014

A5. Mestá
1. Mesto Spišská Nová Ves: Mesto Spišská Nová Ves „Moje mesto má narodeniny“
2. Mestská časť Košice-Poľov: Návrat do dedovizne – Poľov
3. Mesto Krupina: Krupina na historických pohľadniciach II.
Čestné uznanie Mesto Hriňová - Mesto Hriňová
Čestné uznanie Mesto Medzev - Medzev očami Jozefa Wágnera

A6. Obce
1. Obec Muráň: Krásny kraj muránsky
2. Seniansky okrášlovací spolok: Senianski maliari
3. Devínska nová ves: Fotofórum 2014
Čestné uznanie Obec Čečejovce - Putovný festival Údolia Bodvy a Rudohoria v Čečejovciach
Čestné uznanie za výtvarné spracovanie: Obec Oravský Podzámok

A7. Voľne predajné fotografické
1. PRESCO GROUP SLOVAKIA, s.r.o.: Kaplický
2. PRESCO GROUP SLOVAKIA, s.r.o.: Magické krajiny
3. PRESCO GROUP SLOVAKIA, s.r.o.: Kaviarne

A8. Voľne predajné reprodukcie umeleckých diel
1. Spektrum grafik, a.s.: Gustav Klimt
2. Marián Mikloš: Banská Bystrica a okolie v obrazoch M. Mikloša
3. Nebolo udelené

B. Nástenné jednolistové plagáty

B9. Všetky
1. Gupress s.r.o.: Slovenské ľudové hudobné nástroje
2. Mestské lesy, Revúca spol. s.r.o: Mestské lesy Revúca 2014
3. Nebolo udelené

C. Stolové

C10. Všetky
1. Filip Kulisev: Amazing planet
2. Štátna vedecká knižnica: Ľudové hudobné nástroje na Slovensku 2014
3. Mesto Holíč: Osobnosti mesta Holíč 2014
Čestné uznanie Mesto Turzovka - Naše mesto Turzovka
Čestné uznanie Mesto Vysoké Tatry - Vysoké Tatry Chaty na dobových záberoch
Čestné uznanie Mesto Turčianske Teplice - Turčianske Teplice - naše mesto

 

Nominované kalendáre

Coreta, s.r.o. – Osobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja 2014
Devínska Nová Ves – Fotofórum 2014
Filip Kulisev – Amazing Planet
Fomi, s.r.o. – Jubileá a výročia 2014
Gupress s.r.o. – Slovenské ľudové hudobné nástroje
Igor Boháč- Focesa – Z kuchyne starých materí
Ľubomír Schmida – Impresie svetla – Ľubomír Schmida
Marián Mikloš – Banská Bystrica a okolie na obrazoch M. Mikloša
Mesto Spišská Nová Ves – Moje mesto má narodeniny
Mesto Holíč – Osobnosti mesta Holíč 2014
Mesto Hriňová – Mesto Hriňová
Mesto Trenčianske Teplice –Turčianske Teplice – naše mesto
Mesto Medzev – Medzev očami Jozefa Wágnera
Mesto Krupina – Krupina na historických pohľadniciach II.
Mesto Turzovka – Naše mesto Turzovka
Mestské lesy, Revúca – Mestské lesy Revúca 2014
Mestské lesy, Revúca – Rok v revúckych lesoch 2014
Mondi SCP, a.s. – Tvorivosť a kreativita z rúk našich zamestnancov
Obec Čečejovce – Putovný festival Údolia Bodvy a Rudohoria v Čečejovciach
Obec Muráň – Krásny kraj muránsky
Obec Oravský podzámok – Obec Oravský Podzámok
Mesto Vysoké Tatry –Vysoké Tatry Chaty na dobových pohľadniciach
Mikroregión Kremnické vrchy-východ
Photomap, s.r.o. – Skrytý svet
PRESCO GROUP SLOVAKIA, s.r.o. – Kaviarne
PRESCO GROUP SLOVAKIA, s.r.o. – Kaplický
PRESCO GROUP SLOVAKIA, s.r.o. – Magické krajiny
Seniansky okrášlovací spolok – Senianskí maliari
Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči – Nástenný reliéfny kalendárov pre ZP – stavebné slohy
Slovenská ústredná hvezdáreň – Astronomický kalendár 2014
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici – Ľudové hudobné nástroje na Slovensku 2014
Spektrum grafik, a.s. – Gustav Klimt
Vladimír Škuta – Saleziánsky misijný kalendár 2014
Združenie Malokarpatská vínna cesta – Vinohradnícky rok Jozefa Lackoviča 2014
Zoom creative, s.r.o. – Afrika 2014

 


2017/25. ročník
výsledky súťaže


2017/25. ročník
výsledky súťaže

2017/25. ročník
výsledky súťaže

2017/25. ročník
výsledky súťaže

2017/25. ročník
výsledky súťaže

2017/25. ročník
výsledky súťaže


2016/24. ročník
výsledky súťaže


2015/23. ročník
výsledky súťaže

2012/22. ročník
výsledky súťažemediálne info

2012/21. ročník
výsledky súťažemediálne info


2012/20. ročník
výsledky súťažemediálne info

www.najkrajsieknihy.sk | www.kfp.host.sk | www.fotoforum.sk