Výsledky 23. ročníka súťaže
NAJKRAJŠÍ KALENDÁR SLOVENSKA 2015

Porota udelila ocenenia v týchto kategóriách

A. Nástenné viaclistové

A1. Firemné
1. Z STUDIO, spol.s.r.o. – ICELAND 2015
2. Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy – Vodiaci pes 2015
3. MONDI SCP, a.s. – Zahrajme sa s papierom
Mimoriadne ocenenie za výnimočné polygrafické, grafické tematické a obsahové spracovanie témy: Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči – Reliéfny kalendár pre zrakovo znevýhodnených s tematikou mostov 2015

A2. Firemné
1. Spektrum Grafik a.s. – Martin Augustín, Kamil Peteraj 2015
2. ING Životná poistovňa, a.s. – Obrazy slávnych holandských majstrov
3. Nebolo udelené

A3. Autorské
1. Filip Kulisev – AMAZING PLANET – AMAZING PLANET
2. Ľubomír Schmida – Živly zeme – krajina môjho srdca
3. Nebolo udelené

A4. Regióny
1. Seniansky okrášľovací spolok – Senianské zákutia
2. Nebolo udelené
3. Nebolo udelené

A5. Mestá
1. Mesto Spišská Nová Ves – Mesto Spišská Nová Ves 2015
2. MČ KE – Poľov Hobby Poľovčanov
3. Nebolo udelené

A6. Obce
1. Obec Muráň – Krásny kraj muránsky
2. Obec Hrašovník – Na hrašovských poľoch On the fields oh Hrašovník
3. Istra Centrum a MČ Bratislava Devínska Nová Ves – Devínska Nová Ves 2015

A7.a Voľne predajné fotografické – Slovensko
1. Z STUDIO, spol.s.r.o. – Konečne žijeme svůj sen
2. Graniumprint – Remeslá dávnych čias
3. Graniumprint – Historický kalendár Bratislava

A7.b Voľne predajné fotografické – zahraničné témy
1. PRESCO GROUP SLOVAKIA, s.r.o. – The interiors Ján Kaplický
2. PRESCO GROUP SLOVAKIA, s.r.o. – Káva
3. PRESCO GROUP SLOVAKIA, s.r.o. – New York Jakub Kasl

A8. Voľne predajné reprodukcie umeleckých diel
1. PRESCO GROUP SLOVAKIA, s.r.o. – Plakáty Kája Saudek
2. Tranoscius – Kalendár s maľbami evanjelických kostolov 2015
3. PRESCO GROUP SLOVAKIA, s.r.o. – Alphonse Mucha s collections 2015

B. Nástenné jednolistové plagáty

B9. Všetky
1. GUPRESS, s.r.o. – Slovenské ľudové vinše, zvyky, koledy
2. Obec Senné – Senné 2015
3. Obec Liptovský Ondrej – Liptovský Ondrej

C. Stolové

C10. Všetky
1. Filip Kulisev – AMAZING PLANET – AMAZING PLANET
2. Obec Veľké Leváre – Osobnosti Veľkých Levár
3. URBIS – Madaj – Potulky Slovenskom
Mimoriadne ocenienie za osobitné technické a polygrafické spracovanie: Filip Kulisev – AMAZING PLANET – AMAZING PLANET

 


2017/25. ročník
výsledky súťaže


2017/25. ročník
výsledky súťaže

2017/25. ročník
výsledky súťaže

2017/25. ročník
výsledky súťaže

2017/25. ročník
výsledky súťaže

2017/25. ročník
výsledky súťaže


2016/24. ročník
výsledky súťaže


2015/23. ročník
výsledky súťaže

2012/22. ročník
výsledky súťažemediálne info

2012/21. ročník
výsledky súťažemediálne info


2012/20. ročník
výsledky súťažemediálne info

www.najkrajsieknihy.sk | www.kfp.host.sk | www.fotoforum.sk